Kar98k | Tiger Wood (Flawless)
Kar98k | Tiger Wood (Flawless)
Average Price History
 • 60 days

  $0.17

 • 90 days

  $0.24

 • 180 days

  $0.38

 • 360 days

  $5.70

Price - Units Sold
 • $6.0063
 • $6.5060
 • $10.5048
 • $8.5048
 • $8.0040
 • $5.5039
 • $9.5034
 • $7.5032
 • $7.0030
 • $12.5030
 • Kar98k | Tiger Wood (Flawless) BUY NOW
 • Kar98k | Tiger Wood (Flawless) N/A