STG44 | Ivory
STG44 | Ivory
Average Price History
 • 7 days

  $0.66

 • 30 days

  $0.94

 • 60 days

  $1.61

 • 90 days

  $2.18

 • 180 days

  $2.18

 • 360 days

  $2.18

Price - Units Sold
 • $1.8761
 • $1.6544
 • $8.5037
 • $5.0035
 • $1.4633
 • $6.5033
 • $1.6031
 • $10.0030
 • $1.9730
 • $1.7430